STAC Technology

Køling fra fjernvarme

Virksomheden STAC Technology (STAC) vil bringe en ny teknologi på markedet, som kan levere køling til kunderne ved at udnytte fjernvarmen som energikilde. Der er høje forventninger til energieffektivitet svarende til en termisk COP på 10 samt en pris pr. kW køling, som er tæt på en faktor 10 billigere end nuværende priser. STAC har eftervist principperne i den nye teknologi gennem et mobilt demo-anlæg.

Formålet med projektet er at få etableret en prototype, således at der kan gennemføres test og tilretning af teknologien samt at opnå erfaringer med koblingen til fjernvarmesystemet. Prototypen etableres og testes i samarbejde med SK Varme i Slagelse/Korsør.

Der er stigende efterspørgsel efter køling, og derfor er en løsning, som baserer sig på eksisterende fjernvarmenet som energikilde en meget interessant teknologi for fjernvarmeforsyningerne frem for løsninger, som forudsætter etablering af ny, dyr infrastruktur.

Med projektet skal teknologien bringes tættere på markedet i form af forbedret design og dokumentation for teknologiens funktion og effektivitet.